โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 29 คน
ชื่อ-นามสกุล : นายจรินทร์ สุวรรณ (เจมส์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 313 ม. 2 ต. ทางพูน อ. เฉิลมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : -
อีเมล์ : jarin2412@hotmal.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : กาญจนา บัวบุญ (ฝน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 25/2 ม.7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ
เบอร์มือถือ : 0612076345
อีเมล์ : Kanchana.Buaboon.fon@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุดารัตน์ ปานประเสริฐ (ออย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 409 หมู่19 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
เบอร์มือถือ : 0982743754
อีเมล์ : oiloil2559@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สันติ ปานแก้ว (ต้อม)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 425/1 หมู่2 ต.ทางพูน อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช 80290
เบอร์มือถือ : 0980530291
อีเมล์ : Arnonsukthong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อานนท์ สุขทอง (นนท์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 424 หมู่2 ตำบล ทางพูน อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช 80290
เบอร์มือถือ : 0620891604
อีเมล์ : Arnon211240@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อมรกานต์ หยูทอง (แนน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 700 ม.6 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0965034418
อีเมล์ : Amonkan2245@gmail.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ยงยุทธ สังข์ทอง (องค์)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
ที่อยู่ : ที่อยู่ 446/3 ม.2 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0808858496
อีเมล์ : yongyut_402@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ศิริ ไกรช่วย (ขวัญ)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 20
ที่อยู่ : 249 ม.7 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0614962406
อีเมล์ : lovekin2011@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พุฒิพงศ์ พรหมดวง (ปอนด์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 35/1 ม.3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0980097524
อีเมล์ : Promduang254090@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธีรวุฒิ อินทร์ช่วย (เจมส์)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 683 หมู่ที่3 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290
เบอร์มือถือ : 0614952747
อีเมล์ : Pjames.112233@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย พงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ์ (เบิร์ด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 21/1 ม.7 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0936176486
อีเมล์ : Phongsak0610740338@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : อภิสิทธิ์ ไทยช่วย (บอย)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 21
ที่อยู่ : 43/2 หมู่ 3 ต. ดอนตรอ อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. นครศรีธรรมราช
เบอร์มือถือ : 0614761152
อีเมล์ : boykpop46@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม