ภาพกิจกรรม
ภาคเช้าโรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการ
4 ก.ค.60....ภาคเช้าโรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการทำงาน นิเทศติดตามการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหา/อุปสรรคต่างๆเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,08:57   อ่าน 196 ครั้ง