ภาพกิจกรรม
โรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่27 ประจำปี 2560
ภาคบ่ายของวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่27 ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2560,09:08   อ่าน 204 ครั้ง