โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ภาพกิจกรรม
ภาคเช้าโรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันที่ 5 ก.ค.60....ภาคเช้าโรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการทำงาน นิเทศติดตามการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหา/อุปสรรคต่างๆเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,09:50   อ่าน 241 ครั้ง