ภาพกิจกรรม
โรงเรียนทางพูนวิทยาคารดำเนินการเคลื่อนย้ายห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) ไปติดตั้งในห้องกลุ่มส
วันที่ 5 ก.ค.60....โรงเรียนทางพูนวิทยาคารดำเนินการเคลื่อนย้ายห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) ไปติดตั้งในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่อตอบสนองนโยบาย "หนึ่งกลุ่มสาระฯ หนึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room)" ซึ่งเป็นนโยบายที่ทางโรงเรียนจะดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในปีการศึกษาหน้า เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,10:30   อ่าน 186 ครั้ง