โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา   ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการPLC
ภาคบ่ายของวันที่ 6 ก.ค.60 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารเข้านิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้กระบวนการPLC เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจในการทำงาน นิเทศติดตามการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน รับทราบปัญหา/อุปสรรคต่างๆเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งมอบนโยบายในการขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,12:38   อ่าน 314 ครั้ง