ภาพกิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,20:18   อ่าน 107 ครั้ง