ภาพกิจกรรม
1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการต้านภัยยาเสพติด ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมงกฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช ณ วัดศรีพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2562,20:49   อ่าน 89 ครั้ง