ภาพกิจกรรม
23 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองและนักเรียนที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับขั้น ม.1 และ ม.4 (สายสามัญ)
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2562,15:57   อ่าน 83 ครั้ง