ภาพกิจกรรม
28 กรกฎาคม 2562 ผูู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:29   อ่าน 109 ครั้ง