ภาพกิจกรรม
20 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนทางพูนวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช จัดอบรมศาสนพิธีเบื้องต้นแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 2562,18:36   อ่าน 78 ครั้ง