ภาพกิจกรรม
23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครอง นักเรียนที่ประสงค์ส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อระดับชั้น ม.1และ ม.4
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,22:09   อ่าน 71 ครั้ง