ภาพกิจกรรม
22-23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ O-net เป็นฐาน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,12:46   อ่าน 30 ครั้ง