ภาพกิจกรรม
3 กันยายน 2563 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 126 ทุน โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทน์ แดงเรือง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,15:39   อ่าน 25 ครั้ง