ภาพกิจกรรม
8 กันยายน 2563 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้ตรวจปัสสาวะนักเรียนชาย กลุ่มเสี่ยงเพื่อหาสารเสพติดและป้องกันปราบปรามยาเสพติดภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,15:50   อ่าน 33 ครั้ง