ภาพกิจกรรม
9 กันยายน 2563 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานตามสภาพจริง (ระยะที่ 2) ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,15:56   อ่าน 79 ครั้ง