ภาพกิจกรรม
10 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ท่านผู้อำนวยการ นายสุภาพ ยะพงศ์ และ ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวนันทรัตน์ คงทน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทางพูนวิทยาคารทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเตรียมตัวเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2565,11:20   อ่าน 81 ครั้ง