ภาพกิจกรรม
11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนทางพูนวิทยาคารได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีรรมราช “สพม. นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,10:27   อ่าน 48 ครั้ง