โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ภาพกิจกรรม
8-12 พ.ค.66 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร จัดกิจกรรมสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษ่า 2566
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2566,09:00   อ่าน 14 ครั้ง