โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา   ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 61
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 61
แบบฟอร์มหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 61
แบบรายงาน SAR
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 61
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 60
ตอบแบบสำรวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 60
ป้ายประกาศ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 60
ประกาศผลสอบคนเก่ง ทพว
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 60