ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 62
จัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 62
แบบฟอร์มรายงานโครงการ 62
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานโครงการ 61
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 62
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร เชิญร่วมกิจกรรมชุมนุมศิษย์เก่า ท.พ.ว. คืนถิ่น ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 62
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 61
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 61
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียน
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 61
แบบฟอร์มหลักสูตร
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 61