โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
ตามที่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงาน ทาความสะอาด ระหว่างตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพนักงานทาความสะอาด นั้น


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2559,00:00   อ่าน 452 ครั้ง