โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ต่ำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ตามที่ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ ได้ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เว้นวันหยุดราชการ เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ในตาแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ นั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 2559,14:55   อ่าน 505 ครั้ง