ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ
ปฎิทินนักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
# ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบคนเก่งทพว. ครั้งที่ 3
กิจกรรม"วันวิชาการ เปิดบ้าน ท.พ.ว. (Open House)" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561