ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานวิชาการ
หลักสูตรโค๊ดต้านทุจริต
หลักสูตรวิทยากรผุ้นำ
หลักสูตรแนวทางการต้านทุจริตตำรวจ
หลักสูตรวัยใส
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แผนการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันทุจริต
บทสรุปชุดหลักสูตรต้านทุจริต
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ปฎิทินนักเรียนโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
# ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2562
ประกาศผลสอบคนเก่งทพว. ครั้งที่ 3
กิจกรรม"วันวิชาการ เปิดบ้าน ท.พ.ว. (Open House)" ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561