โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80290
เบอร์โทรศัพท์ 0-7584-5001
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายงานบุคคล
แบบฟอร์ม ID-plan2565
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเอง
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเองตัวอย่าง
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเองแบบปกติ
แบบฟอร์มการพัฒนาตนเองคำนำสารบัญ
ต่อใบประกอบวิชาชีพครูออนไลน์
คุรุสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลิ้งขั้นตอนการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพทางการศึกษา