ผู้บริหาร

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ฝ่ายบริหารใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคลากร
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ลิ้ง สพม.12
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075529501
2 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011
3 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด -
4 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 075755554
5 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา 075354298
6 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง 075-757569
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
8 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758035
9 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
10 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-758631
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 075489775
12 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา
13 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 0-7534-6280
14 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 075307020
15 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08 - 0876 - 1850
16 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 0910539726
17 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075347290, 075765343
18 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 0-7547-0671
19 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449096,075449022
20 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0-7549-7071
21 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075374312
22 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 0937599454
23 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
24 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075766536
25 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 0-7584-5001
26 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ -
27 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7577-4155