โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
32/1ถนน นคร-สงขลา  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80190
เบอร์โทรศัพท์ 0-7536-6074
ผู้บริหาร

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ฝ่ายบริหารใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075529501
2 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011
3 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 075755554
4 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา 075354298
5 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง 075-757569
6 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
7 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758035
8 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
9 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-758631
10 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 075489775
11 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 0-7534-6280
12 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 075307020
13 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08 - 0876 - 1850
14 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 075-386232
15 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075347290, 075765343
16 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 0-7547-0671
17 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0-7549-7071
18 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075374312
19 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 0937599454
20 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
21 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075766536
22 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 0-7536-6074
23 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075767486
24 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7577-4155