ผู้บริหาร

นายอนันทน์ แดงเรือง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ฝ่ายบริหารใดที่ต้องพัฒนาเร่งด่วน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลากร
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขนอมพิทยา ขนอม ขนอม 075529501
2 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ขอนหาด ชะอวด 075426011
3 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เคร็ง ชะอวด -
4 โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล ช้างกลาง ช้างกลาง 075755554
5 โรงเรียนประสาธน์ราษฏร์บำรุง คลองเส ถ้ำพรรณรา 075354298
6 โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์ เขาขาว ทุ่งสง 075-757569
7 โรงเรียนบ้านหนองหว้าพัฒนาศึกษา เขาโร ทุ่งสง 0851238497
8 โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ 075-758035
9 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม กุแหระ ทุ่งใหญ่ 075354063
10 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ 075-758631
11 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ 075489775
12 โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ โมคลาน ท่าศาลา 0-7534-6280
13 โรงเรียนนบพิตำวิทยา นบพิตำ นบพิตำ 075307020
14 โรงเรียนวังหินวิทยาคม วังหิน บางขัน 08 - 0876 - 1850
15 โรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ปากแพรก ปากพนัง 075-386232
16 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา อินคีรี พรหมคีรี 075347290, 075765343
17 โรงเรียนตระพังพิทยาคม ควนพัง ร่อนพิบูลย์ 0-7547-0671
18 โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา ควนเกย ร่อนพิบูลย์ 075-449096,075449022
19 โรงเรียนคีรีราษฏร์พัฒนา หินตก ร่อนพิบูลย์ 0-7549-7071
20 โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม ขุนทะเล ลานสกา 075374312
21 โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เทพราช สิชล 0937599454
22 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง ควนชะลิก หัวไทร
23 โรงเรียนทรายขาววิทยา ทรายขาว หัวไทร 075766536
24 โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ 0-7536-6074
25 โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ 075767486
26 โรงเรียนปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7577-4155